K-samsök samlar och tillgängliggör kulturarv från svenska museer och andra minnesinstitutioner. Data om kulturarv – till exempel museiföremål, bildsamlingar och arkivhandlingar – som finns på en mängd olika institutioner och platser samlas in till K-samsöks databas och görs därifrån tillgänglig för användning, berikning och utveckling.

Via K-samsök når du mer än fem miljoner objekt från kulturarvsinstitutioner runtom i Sverige:

  • Ca 800 000 fornminnen, t ex gravfält, runstenar och industrilämningar.
  • Ca 113 000 historiska/k-märkta byggnader, t ex slott och kyrkor.
  • Ca 750 000 fotografier tagna från mitten av 1800-talet fram till idag.
  • Föremålsbeskrivningar och -bilder från svenska museer, allt från stenåldersyxor till iPhones.

Ungefär två miljoner av objekten har bilder kopplade till sig, och 1,5 miljoner har koordinater och kan placeras på en karta.

Du kan söka i K-samsöks innehåll bland annat på webbplatsen Kringla. Här hittar du fler exempel. Vem som helst kan bygga egna tillämpningar genom K-samsöks API.

Vill du testa K-samsöks API?
Vill du testa K-samsöks API kan du använda vår test-nyckel, ange ”x-api=test”. Läs mer här.

K-samsök utvecklas och förvaltas av Riksantikvarieämbetet i samverkan med svenska minnesinstitutioner och myndigheter samt webbtjänsten Europeana som tillgängliggör europeiskt kulturarv.

Läs mer