Nytt avtal och ny rättighetsmodell

För att förtydliga rollfördelningen och åtaganden vid leverans av data till K-samsök har Riksantikvarieämbetet tagit fram ett avtal/överenskommelse som båda parter skriver på.

Nu har jag lagt ut en reviderad version av detta avtal/överenskommelse. Ändringar från tidigare version är:

 • Ny struktur, upprepningar har tagits bort och mängden text har skurits ner. Visst innehåll har flyttats till separat dokument.
 • Ökad tonvikt på att man i K-samsök skiljer på metadata och innehåll (t ex en digital bildfil) gällande rättigheter till dessa.
 • All metadata som levereras till K-samsök kommer att tillgängliggöras som Creative Commons Zero (CC0).
 • En ny punkt har tillkommit gällande att informationsförvaltaren garanterar att varje objekt mappas mot K-samsöks URI (fast/persistent länk), även vid byte av system.
 • Tillägg angående att metadata som leverans till K-samsök kan komma att skördas av fler aggregatorer än Europeana.
 • En förenkling av tvistes-klausulen.
 • En ny punkt där institutionen ger Riksantikvarieämbetet tillstånd att använda dennes logotyp i marknadsförningsinsatser av K-samsök.

Även rättighetsmodellen är reviderad. Rättighetsmodellen motsvarar efter revidering Europeanas modell.

 • Unknown/okänd används i nya versionen endast för verk där upphovsmannen inte är känd, sk föräldralösa verk/orphan work.
 • Creative Commons Zero är tillagd.
 • Rights reserved – free access, Rights reserved – paid access, Rights reserved – restricted access är tillagda.’

>> Johan Carlström – systemförvaltare av K-samsök

2 comments

 1. Pingback: K-samsök 2013 | K-samsök – Swedish Open Cultural Heritage (SOCH)
 2. Pingback: K-samsök 2013 - K-blogg - Riksantikvarieämbetets blogg

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>