API-nyckel

Denna sida uppdateras inte längre.
Vänligen gå till K-samsöks nya webbsida.

API-nyckel

För att kunna göra anrop mot API:et behöver du en API-nyckel. Den får du genom att e-posta ksamsok@raa.se. API-nycklar ger oss som jobbar med K-samsök möjlighet att göra bättre uppföljningar och att informera om eventuella uppdateringar av API:et.

Vill du testa K-samsöks API utan att ansöka om en API-nyckel kan du använda vår test-nyckel, ange ”x-api=test”. Testnyckeln är inte avsedd att användas för färdiga applikationer och vi rekommenderar att skaffa en egen API-nyckel även under utvecklingsstadiet.

När du använder en API-nyckel accepterar du samtidigt användarvillkoren som du hittar här.