API-tips

Tips

 • K-samsöks API använder UTF-8. Att använda annan teckenkodning leder till att en sökning kan ge felaktigt resultat eller inget resultat. En sida måste ha contentType satt till UTF-8

  <meta content=”text/html;charset=UTF-8” http-equiv=”content-type”>

  Och det formulär som anropar APIet måste också vara satt till UTF-8

  <form action=”www.kulturarvsdata.se/ksamsok/api?…” accept-charset=”UTF-8″>

 • Vill du vara säker på att få svar med objekt som har en bild, använd indexet thumbnailExists (thumbnailExists=”j”)
 • Foton med koordinater (drygt 23 000), hittas genom att använda indexet geoDataExists (geoDataExists=”j”) och filtrera på objektstypen ”foto”. (Se objektstyper http://www.ksamsok.se/resurser/protokoll-och-parametrar/objektstyper/).
 • På samma sätt går det att filtrera fram kulturmiljöobjekt, t ex fornlämningar och skyddad bebyggelse, med koordinater men filtrera på objektstypen ”miljö” eller ”byggnad”. Filtrera på serviceName=”fmi” (fornlämningar i FMIS) resp serviceName=”bbrb” (byggnader i Bebyggelseregistret) för att endast få fram fornlämningar och skyddad historisk bebyggelse.
 • För att få fram en viss typ av t ex föremål eller byggnad (t ex kyrkor), filtrera på ”itemClass”.