Avtal/överenskommelse

Denna sida uppdateras inte längre.
Vänligen gå till K-samsöks nya webbsida.

Avtal/överenskommelse för leverans till K-samsök

För att förtydliga rollfördelningen och åtaganden vid leverans av information till K-samsök har Riksantikvarieämbetet tagit fram ett avtal/överenskommelse som båda parter skriver på.

Viktiga punkter att ta ställning till är:

  • Institutionen förbinder sig att märka upp informationen enligt K-samsöks modell. Här skiljer vi på metadata som generellt inte har något upphovsrättsligt skydd och media (t ex bilder, film- och ljudklipp).
  • Vill institutionen att information levereras vidare till Europeana?

Eftersom ett exemplar ska diarieföras på Riksantikvarieämbetet skickar vi ut två påskrivna exemplar där institutionen skriver på båda, behåller ett exemplar och skickar tillbaka ett exemplar. Avtalet/överenskommelsen är framtagen i samarbete med de institutioner som levererar information till K-samsök.

Ladda ner avtalet nedan:

Avtal/överenskommelse vid leverans till K-samsök (pdf).