Information i K-samsök

Uppdaterad 2012-11-28

Informationen i K-samsök hämtas ifrån en rad svenska minnesinstitutioner och är uppdelad i:

Kulturmiljö: Data om en större sammanhängande miljö. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Byggnad: Data om en byggnad eller anläggning. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Kulturlämning: Data om lämningar efter mänsklig verksamhet, t ex runstenar, industrilämningar och gravfält. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Objekt/föremål: Objektbeskrivningar, metadata om objekt. Oftast handlar det om museiföremål av olika slag, t ex stenyxor, masker, teknikhistoria. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Foto: Data om fotografier. Oftast är det historiska fotografier (de äldsta är från 1800-talet) eller avbildingar av olika kulturmiljöer. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Bearbetning/interaktiv resur: Data om bearbetningar och interaktiva resurser som texter, Internet-sidor, multimedia mm.

Film/video: Data om rörlig bild. Filmen nås genom en länk till fil eller sida.

Ljud: Data om ljudupptagning/musik. Ljudet nås genom en länk till fil eller sida.

Dokument: Data om dokument och handlingar, t ex kortkataloger. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Bok: Data om en bok, rapport. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Teckning: Data om en teckning. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Konstverk: Data om ett konstverk. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Ritning: Data om en ritning över t ex en byggnad. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Samling: Data om en museisamling eller annat urval. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Karta: Data om en karta. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Person: Data om en person, t ex en författare eller arkitekt. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Organisation: Data om en organisation, t ex ett museum. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Grupp: Data om en grupp, t ex ett konstnärskollektiv. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Historisk händelse: Data om en historisk händelse, t ex en kröning eller ett slag. Finns det ett illustrerande foto finns denna som direktlänk eller relation.

Utställning: Data om en utställning på ett museum.

Koncept: Koncept (SKOS Concept) är företeelser som inte är avgränsningsbara i tid och rum. T ex Vikingatid, Stormaktstid, Sjöfart etc. Dessa objektstyper används huvudsakligen för att göra mappningar från museer med ett visst ansvarsområde (t ex Historiska museet=Medeltid/förhistorisk tid).

Observera att vissa av dessa objektstyper inte används än (det finns t ex ingen metadata om film och ljud i K-samsök idag 2012-11-28). Du kan även testa söktjänsten Kringla för att bilda dig en uppfattning om innehållet.