Om Europeana

Om Europeana

Europeana är en samlande webbresurs för hela Europa. I deras sökindex finns drygt 29 miljoner (2013-10-02, klicka här för att se aktuell siffra) referenser till digitala resurser i arkiv, bibliotek och museer i 29 länder. Ungefär 1500 institutioner bidrar med data. Bland dem finns stora institutioner som Louvren i Paris och British Library i London men också en mängd mindre aktörer från hela Europa. Syftet är att väcka nyfikenhet och samverkansmöjligheter på en mångspråkig arena där användarna kan upptäcka, lära sig och inspireras av den brokiga rikedom som utgör Europas kulturella och vetenskapliga arv.

Europeana är både en teknisk infrastruktur (motsvarande K-samsök) och ett webbgränssnitt (motsvarande t ex Kringla). Via webbplatsen (http://www.europeana.eu) kan du hitta både målningar och foton, kartor och TV-program, dagböcker och dialektinspelningar. Där finns unika objekt som Leonardo da Vincis teckningar och Isaac Newtons Principia om rörelselagarna – men också massor av mer vardagliga föremål ur olika samlingar. Olika länder bidrar med i viss mån olikartade material, men sammantaget blir det en rik källa att ösa ur för var och en som vill fördjupa sig i Europas kultur och historia.

Alla data som finns i K-samsök kan levereras vidare till Europeana, och blir därmed genom ett öppet API tillgängliga för en ännu mycket större krets av användare. Dock levereras endast valda delar, t ex objekt med tillhörande bilder. Om du som dataleverantör inte vill att dina data ska visas i Europeana måste du meddela oss så att vi kan filtrera bort dem.