Mediatyper

Denna sida uppdateras inte längre.
Vänligen gå till K-samsöks nya webbsida.

Mediatyper definierar vi i K-samsök i enlighet med MIME (typ/subtyp), t ex ”image/gif”. Om inga medietyper finns angivna så träffas objektet av alla sökningar oavsett avgränsning i sökningen. Listan på mediatyper hittar du här: http://www.iana.org/assignments/media-types/

Publicerat i