Objektstyper

Denna sida uppdateras inte längre.
Vänligen gå till K-samsöks nya webbsida.

Objektstyper

Version 1.1 Uppdaterad 2012-06-25

Här nedan följer en beskrivning av de olika objektstyper som finns i K-samsök.

Det finns två nivåer av objektstyper i K-samsök


itemSuperType

itemType
Fysiska ting Föremål
Fysiska ting Objektavbildningar (Utgår och ersätts av Foto eller Dokument beroende på material)
Fysiska ting Fotografi
Fysiska ting Interaktiv resurs
Fysiska ting Film/video
Fysiska ting Ljud
Fysiska ting Dokument
Fysiska ting Karta
Fysiska ting Byggnad
Fysiska ting Kulturlämning
Fysiska ting Konstverk
Fysiska ting Bok
Fysiska ting Kulturmiljö
Fysiska ting Samling
Fysiska ting Ritning
Fysiska ting Teckning
Agent Person
Agent Organisation
Agent Grupp
Event Historisk händelse
Event Utställning
Koncept Koncept

itemSuperType

 • Agent – Person, grupp och organisation.
 • Fysiskt ting – Föremål, fotografi, bearbetningar/interaktiv resurs, film/video, ljud, dokument, karta, byggnad, kulturlämning, konstverk, bok, samling, ritning, teckning och kulturmiljö.
 • Event – Avgränsas av tid och rum t.ex. historisk händelse och utställning.
 • Koncept – En övergripande definition av ett event eller ett objekt t.ex. krig, sjöfart, .

itemType

Underkategorier till Agent

 • Person – Information om en person.
 • Organisation – Information om en organisation.
 • Grupp – Information om en grupp personer (t.ex. konstnärsgrupp).

Parametrar för Agenter

itemSuperType foaf:agent
itemType foaf:person, foaf:organization, foaf:group
NameAuth Auktoritet för namn, t ex KB. Används tillsammans med nameId.
NameId Auktoriserat ID
Name foaf:name Allmänt ostrukturerat namn för fritextsökning
firstName foaf:firstName Förnamn
surname foaf:surname Efternamn
fullName foaf:fullName Förnamn+blanksteg+Efternamn
Alternativa namnformer Anger om det finns flera namnangivelser på samma person T.ex. flicknamn
gender foaf:gender Kön. Kvinna, man, Trans eller okänd
title foaf:title Titel, t ex ”Disponent”.
organisation foaf:organization Anges enbart om ObjektType är Organisation

UNDERKATEGORIER TILL Fysiskt ting

 • Objekt/föremål – Information om t.ex. museiföremål.
 • Foto – Information om fotografier.
 • Bearbetning/interaktiv resurs – Information om en interaktiv resurs som texter, Internet-sidor och multimedia.
 • Film/video – Information om rörlig bild.
 • Ljud – Information om ljudupptagning/inspelning.
 • Dokument – Information om ett dokument eller arkivhandling som finns tillgänglig i fulltextformat.
 • Bok – Information om en publikation som finns tillgänglig i fulltextformat.
 • Teckning – Information om en teckning.
 • Konstverk – Information om ett konstverk.
 • Ritning – Information om en ritning t.ex. en arkitektritning.
 • Karta – Information om en karta.
 • Samling – Information om en samling eller annat urval.
 • Miljö – Ersätts av Kulturmiljö men finns kvar för bakåtkompatibilitet.
 • Kulturmiljö – Information om en större miljö som t.ex. innefattar fornlämningar och/eller bebyggelse (exempelvis en kyrkomiljö eller ett riksintresse).
 • Kulturlämning – Information om en kulturlämning i kulturlandskapet t.ex. en husgrund eller ett fornminne.
 • Byggnad – Information om en byggnad.
OBS! Objektstypen Objektsavbildning utgår.

UNDERKATEGORIER TILL Event

 • Historisk händelse – Information om en händelse, historisk eller nutida.
 • Utställning – Information om en fysisk eller digital utställning.

Parametrar för event

Title Titel på en historisk händelse, utställning eller liknande T.ex. ”Slaget vid Lützen”, eller ”Härskarkonst.Napoleon. Karl Johan. Alexander”
Beskrivning Beskrivning av eventet
ContextType. Skapa/1100 Designa Eventet utställningar Pekar på tid och platselement enligt tidigare protokoll samt Agent
ContextType. Skapa/1200 Producera Eventet utställningar Pekar på tid och platselement enligt tidigare protokoll samt Agent
ContextType. Skapa/1300 Starta Eventen utställningar och historiska händelser Pekar på tid och platselement enligt tidigare protokoll samt Agent
ContextType. Upphöra/3300 Sluta Eventen utställningar och historiska händelser Pekar på tid och platselement enligt tidigare protokoll samt Agent
relation HasParticipant-WasPresentAt Beskriver relation mellan Agent samt fysiskt ting och Event (se även ovan under Agent) t.ex. Gustav II Adolf-HasParticipant- Slaget vid Lützen eller Bröllopsklänningen X – WasPresentAt – Bröllop Y

UNDERKATEGORIER TILL koncept

 • Koncept – en övergripande definition av ett event eller ett objekt t.ex. av krig.