Relationstyper

Denna sida uppdateras inte längre.
Vänligen gå till K-samsöks nya webbsida.

Version 1.1 

Uppdaterad: 2012-02-16

Defaultvärdet är den allmänna relationen ”isRelatedTo”. Med relationstyper avses de typer av länkar som finns mellan objekt i K-samsök. På teknisk nivå för länkade data motsvaras det av egenskaper (properties) som binder samman våra objekt på den semantiska webben.

I senaste versionen av protokollet finns följande relationstyper tillgängliga:

 • HasParticipant
 • WasPresentAt (P121)
 • Parent (BIO)
 • Child (BIO)
 • Visualizes
 • HasImage
 • IsRelatedTo
 • HasPart
 • IsPartof
 • SameAs (använd owl:sameAs)
 • ContainsObject
 • IsContainedIn
 • HasBeenUsedIn
 • HasParent
 • HasChild
 • HasObjectExample
 • IsObjectExampleFor
 • HasFind
 • IsFoundIn
 • Describes
 • IsDescribedBy
 • ContainsInformationAbout
 • IsMentionedBy
 • IsRelatedTo (båda riktningarna)
 • Visualizes
 • IsVisualizedBy

Via API-metoden getRelations kan man få fram alla relationer för ett objekt, oavsett om det är relationer som finns i det egna objektets RDF-data eller i det relaterade objektets RDF-data. Se http://www.ksamsok.se/api/metoder/#getRelations.

Vad heter de olika relationerna i andra riktningen? Se nedanstående lista.

 • containsInformationAbout = isMentionedBy i andra riktningen.
 • containsObject = isContainedIn i andra riktningen. isContainedIn finns inte som en egen K-samsöksrelation.
 • hasBeenUsedIn = isRelatedTo i andra riktningen.
 • hasChild = hasParent i andra riktningen.
 • hasFind = isFoundIn i andra riktningen.
 • hasImage = isRelatedTo i andra riktningen.
 • hasObjectExample = isObjectExampleFor i andra riktningen. isObjectExampleFor finns inte som en egen K-samsöksrelation.
 • hasParent = hasChild i andra riktningen.
 • hasPart = isPartOf i andra riktningen.
 • isDescribedBy = describes i andra riktningen.
 • isFoundIn = hasFind i andra riktningen.
 • isPartOf = hasPart i andra riktningen.
 • isRelatedTo (defaultvärde för relationer) = isRelatedTo i andra riktningen.
 • isVisualizedBy = visualizes i andra riktningen.
 • owl:sameAs = owl:sameAs i andra riktningen.
 • sameAs (använd ”owl:sameAs”)
 • visualizes = isVisualizedBy i andra riktningen
 • Had_participant = participated_in i andra riktningen
 • was_present_at (P121) = occurred_in_the_presence_of  i andra riktningen
 • Parent (BIO) = child  i andra riktningen
 • Child (BIO) = parent  i andra riktningen
 • Describes = isDescribedBy  i andra riktningen
 • IsMentionedBy = mentions  i andra riktningen
 • IsVisualizedBy = visualizes  i andra riktningen
Relationer mellan ett objekts kontext till ett annat objekt
Ett av objekten är en agent – antingen det som har kontext eller det objektet som kontexten relaterar till. API-metoden getRelationTypes används för att komma åt dessa (exempel).
Med motsvarande relation i andra riktningen
 • abandonee = abandoneeOf
 • actorActress = actorActressOf
 • architect = architectOf
 • archiveContributor = archiveContributorOf
 • artist = artistOf
 • author = authorOf
 • builder = builderOf
 • buyer = buyerOf
 • carpenter = carpenterOf
 • client = clientOf
 • composer = composerOf
 • conservator = conservatorOf
 • constructionClient = constructionClientOf
 • depositor = depositorOf
 • designEngineer = designEngineerOf
 • designer = designerOf
 • director = directorOf
 • donor = donorOf
 • employer = employerOf
 • engraver = engraverOf
 • examinator = examinatorOf
 • excavator = excavatorOf
 • father = child
 • finder = finderOf
 • generalAgent = generalAgentOf
 • has_created = was_created_by
 • has_right_on = right_held_by
 • informant = informantOf
 • intermediary = intermediaryOf
 • interviewer = interviewerOf
 • inventor = inventorOf
 • inventoryTaker = inventoryTakerOf
 • is_current_or_former_member_of = has_current_or_former_member
 • is_former_or_current_keeper_of = has_former_or_current_keeper
 • is_former_or_current_owner_of = has_former_or_current_owner
 • marriedTo = marriedTo
 • mason = masonOf
 • masterBuilder = masterBuilderOf
 • mintmaster = mintmasterOf
 • mother = child
 • musician = musicianOf
 • occurred_in_the_presence_of = was_present_at
 • organizer = organizerOf
 • painter = painterOf
 • participated_in = had_participant
 • patentHolder = patentHolderOf
 • photographer = photographerOf
 • pictureEditor = pictureEditorOf
 • printer = printerOf
 • producer = producerOf
 • publicist = publicistOf
 • publisher = publisherOf
 • reseller = resellerOf
 • scannerOperator = scannerOperatorOf
 • scenographer = scenographerOf
 • seller = sellerOf
 • signer = signerOf
 • technician = technicianOf
 • user = userOf
Publicerat i