Validering av OAI-PMH

Denna sida uppdateras inte längre.
Vänligen gå till K-samsöks nya webbsida.

Validering av OAI-PMH

Vid leverans till K-samsök så måste K-samsöks protokoll följas. Men när vi skördar använder vi också ett transportprotokoll som heter OAI-PMH för överföringen. Det är ett protokoll som omsluter K-samsöksdatat och protokollet OAI-PMH måste givetvis också följas.

Det är samma protokoll som Europeana använder, så kraven på institutionen att tillhandahålla en OAI-PMH-port är exakt samma för K-samsök som för Europeana. Europeana vill att data från Sverige levereras via K-samsök och synergieffekten blir då institutionens objekt tillgängliga både i K-samsök och Europeana.

När en port har skapats (den lokala programvaran hos institutionen som skickar data till K-samsök) så kan (och ska!) institutionen själv validera att OAI-PMH-nivån är korrekt. Det gör man via en validator på nätet som finns på: http://validator.oaipmh.com

(OBS: Om OAI-PMH-nivån är korrekt så kan det fortfarande finnas fel i datat till K-samsök som gör att K-samsöks protokoll inte följs. Det kan inte kontrolleras av OAI-PMH-validatorn.)

Skriv in adressen där din lokala port svarar. Nedan visas ett exempel för en port (Tekniska Museet) som ska svara på följande OAI-PMH-verb:

Så här ser valideringssvaret ut för Identify:

Man kan även kopiera svaret från ett webbfönster (välj ”Visa källkod” för att få med allt) och validera xml-texten direkt i validatorn i stället för att ange en URL.

Exemplet från Tekniska Museet:

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
<OAI-PMH xmlns=http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xsi:schemaLocation=”http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd”>
<responseDate>2013-03-14T09:18:11Z</responseDate>
<request verb=”Identify”>http://130.242.29.72/OAICat/tekm/media/</request>
<Identify>
<repositoryName>Tekniska museets bilder</repositoryName>
<baseURL>http://130.242.29.72/OAICat/tekm/media/</baseURL>
<protocolVersion>2.0</protocolVersion>
<adminEmail>admin2@server.org</adminEmail>
<earliestDatestamp>1987-01-01</earliestDatestamp>
<deletedRecord>persistent</deletedRecord>
<granularity>YYYY-MM-DD</granularity>
<compression>gzip</compression>
<compression>deflate</compression>
</Identify>
</OAI-PMH>

Då kan man modifiera texten för att se till att den blir rätt. Nedan följer ett verkligt exempel som vi hanterat. Följande fel fick vi vid validering av verbet Identify för en port hos en av de institutioner som levererar data till K-samsök:

Efter att ha kopierat in XML-svaret i validatorn och ändrat:

http://www.openarchives.org/OAI/2.0

till:

http://www.openarchives.org/OAI/2.0/

(dvs lagt på ett snedstreck på slutet) så fick vi följande valideringsresultat:

Det hjälpte tydligen.

När man kontrollerar ListRecords, så är det svårt att undvika felmeddelanden. Kontakta RAÄ i så fall. En del felmeddelanden kan man ignorera, så jobba inte för mycket med dem utan att kolla upp med RAÄ om det behövs.