Rättigheter

Click here for the text in english.

Här finns det information om de olika licenser/rättigheter som finns i rdf-resursen för rättigheter och licenser för informationen. Dessa är:

Public Domain Mark
Public Domain Mark är en icke juridiskt bindande märkning av material där upphovsrätten gått ut eller där materialet inte skyddas av upphovsrätten. Märkningen är framtagen av Creative Commons och används bl a av Europeana.

Creative Commons Zero (CC0)
Används om informationsförvaltaren vill avsäga sig alla rättigheter till objektet och placera det i Public Domain

Okänd status (unknown)
Används för objekt där upphovsmannen inte är känd, sk föräldralösa verk (eng: orphan works).

Creative Commons
En informationsförvaltare kan märka upp informationen med de sex Creative Commonlicenserna där ”2.5 Sverige” (exempel) är satt som standard. Läs mer om Creative Commons på www.creativecommons.se och på Skolverkets webbplats. Vill du använda en annan version än standard så går det bra skriva URL till denna mellan mediaLicenseUrl- och/eller itemLicenseURL, t ex:

<mediaLicenseUrl rdf:resource=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0″/>

Det finns även en möjlighet att leverera metadata om objekt som är helt skyddade av upphovsrätten. Dessa märks på följande sätt:

  • Rights reserved – free access – Objektet finns tillgängligt för alla i sin helhet men får inte återanvändas utan tillstånd.
  • Rights reserved – paid access – Objektet finns tillgängligt på nätet men måste betala för att se det i sin helhet (t ex via en engångskostnad eller prenumeration)
  • Rights reserved – restricted access – Tillgången till objektet är begränsat på andra sätt än att användaren måste betala för det, t ex registrering eller annan kontrollerad tillgång.

OBS: Är du informationsförvaltare och vill märka upp din information på annat sätt så går det bra att kontakta ksamsok [at] raa.se.

Publicerat i