Demo

Denna sida uppdateras inte längre.
Vänligen gå till K-samsöks nya webbsida.

Demo-tillämpningar

OBS!
Dessa sidor med tillhörande demos visar vad man kan göra med K-samsök och är till för specialister som utvecklar webbplatser mot olika målgrupper.

Loppan (med SOCH API) – En enkel demo som visar lite av vad man kan göra i K-samsök. Denna demo är framtagen av oss själva på RAÄ. Vårt eget SOCH API är effektivt och det API vi rekommenderar.

Dokumentation för SOCH API – Dokumentationen beskriver hur applikationsutvecklare kan använda SOCH API.